Wat is en doet MiVaBel

MiVaBel is voortgekomen uit de Belangengroep WVG/WMO Gemeente Borsele en om een onderscheid te maken tussen de WMO cliëntenparticipatie en
WMO Belangengroep, hebben wij onze naam gewijzigd in MiVaBel (Minder Validen Belangengroep).
MiVaBel heeft tot doel het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een handicap in de ruimste zins des woords.

Wij als Mivabel trachten ons doel te bereiken door:

· Het voeren van overleg met en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over haar gehandicaptenbeleid.
· Het voeren van overleg met en advies uitbrengen aan organisaties op lokaal en regionaal niveau, zoals woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen en dergelijke.
· Het zoeken van publiciteit in de plaatselijke pers
· Het organiseren van voorlichtingsacties
· Het organiseren van discussiebijeenkomsten voor de achterban en/of lokale politiek.
· De achterban van de belangengroep wordt gevormd door de mensen met een handicap en eventueel verwanten o.d. in de ruimste zin des woords, wonende in de gemeente Borsele.

Klik op ons logo om onze folder in te zien of te downloaden.logmiv2

facebook panel 150

Over de Mivabel

U kunt bij ons terecht voor informatie, bemiddeling en klachten op het gebied van de WMO 

logo

Laatste nieuws

Populaire onderwerpen

 vrijwilligers gezocht1

 

Gezocht - Sponsoren

 sponsorsgezocht

 

Zoeken

Volg ons op Facebook

facebook panel 150