Belangrijke mededeling:

 

In 1994 is MiVaBel opgericht door een aantal mensen die zich intensief bezig hebben gehouden voorzieningen te treffen voor de Minder Valide medemensen.
Dit varieert van toegankelijkheid winkels, openbaar vervoer, advisering WMO, advisering leveranciers hulpmiddelen etc.

In 23 jaar is er veel bereikt
MiVaBel concludeert in 2017 dat de doelgroep waar MiVaBel voor staat, op een volwaardige manier deel uit maakt van de maatschappij.
Op veel terreinen wordt rekening gehouden met de beperking van deze doelgroep.
Er zijn of worden voldoende faciliteiten gecreëerd zodat iedereen mee kan doen op alle levensgebieden.

De afgelopen jaren is de vraag voor ondersteuning, advies en andere vragen sterk afgenomen.
Dit alles heeft MiVaBel doen besluiten om zich als belangengroep op te heffen.

Met deze melding laten wij weten dat MiVaBel met ingang van 01-07-2017 haar werkzaamheden beëindigd.

Vanzelfsprekend worden de lopende hulpvragen afgehandeld.

Wij danken u voor de financiële steun, interesse en medewerking aan uitvoering activiteiten van de afgelopen jaren.

 

Over de Mivabel

U kunt bij ons terecht voor informatie, bemiddeling en klachten op het gebied van de WMO 

logo

Laatste nieuws

Populaire onderwerpen

 vrijwilligers gezocht1

 

Gezocht - Sponsoren

 sponsorsgezocht

 

Zoeken

Volg ons op Facebook

facebook panel 150